รายละเอียดการเดินทางและกำหนดการที่เปลี่ยนแปลง

การเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
ท่านที่เดินทางมาจังหวัดภูเก็ตทางเครื่องบิน สามารถเดินทางระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต และโรงแรมบียอนด์ รีสอร์ท กะตะ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 19.00 น. และ 6 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 8.00 – 14.00 น. จะให้บริการทุก ๆ 1 ชั่วโมง หรือมีผู้โดยสารครบตามจำนวนที่นั่ง เป็นรถ Phuket Smart Bus ของบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

ทั้งนี้เมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต กรุณาติดต่อจุดประสานงานของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต บริเวณโถงผู้โดยสารขาเข้าฝั่งในประเทศ โดยสามารถประสานงานได้ที่ คุณติ๊ก 095 -1936615

ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 จะมีรถบริการส่งท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต โดยออกจากโรงแรมบียอนด์ รีสอร์ท กะตะ ตั้งแต่เวลา 12.00-18.00 น. จะให้บริการทุก ๆ 1 ชั่วโมง หรือมีผู้โดยสารครบตามจำนวนที่นั่ง

ระยะทางจากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ถึงโรงแรมบียอนด์ รีสอร์ท กะตะ ประมาณ 46 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
สามารถกดปุ่มนำทางโดย google map ได้จาก link นี้ https://goo.gl/maps/E8pbQtN3efYt38ra9

การเดินทางทางรถยนต์
ท่านที่เดินทางมาโดยรถยนต์ สามารถจอดรถได้ที่อาคารจอดรถโรงแรมประมุกโก้ รีสอร์ท และจะมีรถบริการรับ-ส่ง ระหว่างโรงแรมประมุกโก้ รีสอร์ท และโรงแรมบียอนด์ รีสอร์ท กะตะ ตลอดระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2565 ในเวลา 09.00-20.00 น.
(โรงแรมประมุกโก้ รีสอร์ท GPS location 7.818657350960003, 98.30036953995895
Google Map > https://goo.gl/maps/hEyge84yRWSGs8Xx5 )

การปรับกำหนดการเรื่องงานเลี้ยงรับรอง โดยกำหนดการใหม่คือ
วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 18.30 น. เลี้ยงรับรองที่ Andamanda Phuket โดยมีรถให้บริการรับ-ส่งจากโรงแรมบียอนด์ รีสอร์ท กะตะ จำนวน 6 คัน โดยรถให้บริการจะออกจากโรงแรมบียอนด์ รีสอร์ท กะตะ เวลา 18.00 น และเดินทางกลับจาก Andamanda Phuket เวลา 21.30 น.

ท่านที่จะเดินทางไปเองสามารถนำรถไปจอดได้ที่ที่จอดรถของ Andaman Phuket ซึ่งสามารถรองรับได้ถึง 300 คัน
(Andamanda Phuket: GPS location 7.9018544876194206, 98.3631259841369
Google Map > https://goo.gl/maps/7UkxN5YLburZah7g9)

Theme ของงานเลี้ยงรับรองในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 คือ Andaman Fantastic: Beach Ware & Barefoot (ลากแตะกางเกงเล)

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 18.30 น. เลี้ยงรับรองที่ระเบียงริมทะเล โรงแรมบียอนด์ รีสอร์ท กะตะ โดยมี Theme เป็น ปุ้นเต่ไนท์ – ไวท์ แอนด์บลู (ชุดสบายฟ้าขาว)

การลงทะเบียนรับบัตรเข้าร่วมประชุม (Badge)
ทุกท่านสามารถรับ Badge ที่ลงทะเบียนได้ที่โต๊ะลงทะเบียน TTC Registration ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-13.00 น. โดยโต๊ะลงทะเบียนตั้งอยู่ชั้น 1 ของโรงแรมบียอนด์ รีสอร์ท กะตะ โดย Badge ลงทะเบียนจะแยกตามกลุ่มที่ท่านได้ลงทะเบียนทำ Workshop ไว้

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อท่าน และกลุ่มที่ลงทะเบียน Workshop ได้ที่ TTC Assistant ซึ่งจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ใส่เสื้อสัญลักษณ์ Thailand Tourism Congress โดยกลุ่มสำหรับทำ Workshop จะแยกตามหมายเลขและสี สามารถตรวจสอบห้องประชุมย่อยการทำ Workshop ได้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ด้านหน้าห้องประชุมใหญ่
กรุณาติด Badge ติดตัวระหว่างการสัมมนา เพื่อความสะดวกในการเข้าออกห้องประชุม และการรับประทานอาหาร

เสื้อของเจ้าหน้าที่ TTC Assistant

การ Check-In และ Check-Out ห้องพัก
ท่านสามารถ CHECK-IN ได้ที่จุด TTC Check-In ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 โรงแรมบียอนด์ รีสอร์ท กะตะเพื่อเข้ารับคีย์การ์ดห้องพักได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-18.00 น. เป็นต้นไป (เว้นแต่ผู้ที่แจ้งความประสงค์ในการเข้าพักล่วงหน้า สามารถ Check-In ได้ที่โรงแรมโดยตรง)

อาหารเช้าได้รวมในห้องพัก โดยให้ท่านแสดง Badge ชองงานสัมมนา เพื่อรับบริการอาหารเช้าได้เลย
ท่านสามารถ Check Out ได้ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 โดยทำการคืนคีย์การ์ดได้ที่เคาน์เตอร์ของทางโรงแรมได้ภายในเวลา 14.00 น.

ทั้งนี้ทางคณะผู้จัดงานดูแลค่าห้องพักและอาหารเช้า ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นเป็นความรับผิดชอบของแต่ละท่าน และสามารถชำระเงินได้ตรงที่โรงแรม